GIDA VE SU GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ


GIDA & SU GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ

Hızla değişen iş koşullarında, firmaların varlıklarını güçlü bir biçimde sürdürebilmeleri için değişen koşullara uyum göstermesi, değişimi güncel kanun ve yönetmeliklere göre çözümlerle desteklemesi gerekmektedir.

 • Firmaların iş yoğunluğu ve alışılmış yapının doğal sonucu olarak ortaya çıkan işletme körlüğünün giderilmesi amacıyla, göz ardı edilen, eksik kalınan ve yeterince yoğunlaşılamayan, kontrolden çıkan önemli konularda dışarıdan bakan, analiz eden ve çözümler üreten destek hizmeti sunmak amacındayız.
 • Amacımız doğrultusunda firmaların ihtiyaçlarını çözüm stratejileri belirleyerek karşılayabilmek için performans sistemini uygulamaktayız.
 • Performans sisteminin temel amacı, çalışanların şirket politika ve hedefleri doğrultusunda etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır.

Gıda& Su Güvenliği Mühendislik ve Danışmanlık Denetim Sistemi Faydaları

 • Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması
 • Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanağının sağlanması,
 • Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması,
 • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
 • Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,
 • Gıda zehirlenmesi risklerinin düşürülmesi,
 • Kanunlara uyumluluğun sağlanması,
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi,
 • Çalışma ortamının iyileşmesi,
 • Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber verilmesi,

Teklif Kapsamı

İş bu teklif; Gıda ve Su Güvenliği Denetimleri Hizmetini kapsamakta olup hizmet süresi 1 aydır.

Hijyen Denetimleri

 • Satın alma alanlarının yasal mevzuata ve hijyen kurallarına göre detaylı kontrollerinin yapılması,
 • Depolama alanlarının yasal mevzuata ve hijyen kurallarına göre detaylı kontrollerinin yapılması,
 • Üretim alanlarında üretimin hijyen ve kalite kurallarına göre detaylı kontrollerinin yapılması,
 • Servis alanlarının yasal mevzuata ve hijyen kurallarına göre detaylı kontrollerinin yapılması,
 • SPA alanlarının yasal mevzuata ve hijyen kurallarına göre detaylı kontrollerinin yapılması,
 • Su hijyeni ile ilgili belirlenen noktaların yasal mevzuata ve hijyen kurallarına göre detaylı kontrollerinin yapılması
 • Belirlenen noktalardan fiziksel su analizlerinin yapılması,
 • Belirlenen aksaklıkların yaratabileceği sıkıntıların personele aktarılması,
 • Tespit edilen aksaklıkların performans raporu olarak hazırlanması ve çözüm önerileri ile yönetime sunulması,
 • İhtiyaç doğrultusunda eğitimlerin verilmesi ve yenilenmesi,

Kalite Denetimleri

 • Kat ve Meydan Hizmetlerinin kalite kurallarına göre detaylı kontrollerinin yapılması,
 • Teknik hizmetlerin kalite kurallarına göre detaylı kontrollerinin yapılması,
 • Personel alanlarının hijyen ve kalite kurallarına göre detaylı kontrollerinin yapılması,
 • Su hijyeni ile ilgili belirlenen noktaların yasal mevzuata ve hijyen kurallarına göre kontrollerinin yapılması,
 • Havuz hijyeni ile ilgili belirlenen noktaların yasal mevzuata ve hijyen kurallarına göre kontrollerinin yapılması,
 • Legionella ile mücadele çalışmalarının hijyen kurallarına göre detaylı kontrollerinin yapılması,
 • Belirlenen aksaklıkların yaratabileceği sıkıntıların personele aktarılması,
 • Tespit edilen aksaklıkların performans raporu olarak hazırlanması ve çözüm önerileri ile yönetime sunulması,
 • İhtiyaç doğrultusunda eğitimlerin verilmesi ve yenilenmesi,
 • Üst Yönetim ile görüşme, şirketin mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi. Denetim çalışmaları ile ilgili çalışanlara bilgi verilmesi,
 • Denetim sırasında istenecek verilerle ilgili form vb. dokümanların departman sorumlularına ulaştırılması,
 • Denetimle ilgili eğitim programının işletmeye sunulması,
 • Yerel yönetmeliklerle ve yasal mevzuat ile ilgili çalışanlara ön bilgilendirme eğitiminin verilmesi,
 • Denetimlerin belirlenen günlerde ve saatlerde gerçekleştirilmesi,
 •