SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMALIĞI


SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA’nın kamuoyuna açıklmaış olduğu üzere, GSTC ile iş birliği yapmasına karar verilmiş olup TGA tarafından işbirliği anlaşması Ocak 2022’de imzalanmıştır. Konaklama tesisleri ve tur operatörleri Sürdürülebilir Turizm danışmanlık hizmetinden faydalanabilir.

Belirlenen kriterler Sürdürülebilir Turizm Sistemi adı altında 4 başlıktan oluşmaktadır.

 • Sürdürülebilir Yönetim
 • Sosyo-Ekonomik Sürdürülebilirlik
 • Kültürel Sürdürülebilirlik
 • Çevresel Sürdürülebilirlik


Denetimler

1. Aşama için 14,
2. Aşama için 29 ve
3. Aşama için 42 kriter üzerinden yapılacaktır.

Sürdürülebilir Turizm Sisteminin Faydaları:

 • Misafirlerin sürdürülebilir turizm uygulamalarını benimseyen işletmeleri giderek daha fazla tercih etmesi nedeniyle rekabet gücünüz artacaktır.
 • Mevcut turizm olanaklarının dünya çapında tanıtılması, pazarlanması ve potansiyel turizm olanaklarının keşfedilerek geliştirilmesi prestijinizi koruyacaktır.
 • Turizm sektörü için zorunlu tutulan kriterlerin uygulanması ile yasal şartlara uyum sağlanacaktır.
 • Hizmet kalitesinin arttırılması, kültürel ve doğal zenginliklerin korunması, çevre, yerel kültür ve ziyaretçi ihtiyaçlarının önemsenmesi nedeniyle misafir memnuniyetinde artış sağlanacaktır.

Teklif Kapsamı

İş bu teklif; GSTC Kriterleri Danışmanlığı 1. aşama hizmetini kapsamakta olup hizmet süresi 1 aydır.

 • Kurumun belirlediği hedef doğrultusunda inceleme yapılarak GSTC kriterleri ile mevcut durum arasındaki farklar raporlanarak, eksikliklerin giderilmesi için yöntemler ortaya konulur.
 • Kuruluş bünyesinde iç ve dış hususlar belirlenerek Sürdürülebilir Turizm ile ilgili taraflar belirlenmesi, Sürdürülebilir Turizm kapsamının tam olarak netleştirilmesi,
 • Kuruluş bünyesinde Sürdürülebilir Turizm Ekibinin oluşturulur ve sorumluluklarının belirlenmesi,
 • Sürdürülebilir Turizm Ekibi ile eğitimler planlanması, ve gerçekleştirilmesi,
 • Sürdürülebilir Turizm Ekibi ile Risk değerlendirme metodolojisi oluşturulması, tesis risklerinin ve fırsatlarının belirlenmesi,
 • Sürdürülebilirlik hedeflerinin oluşturulması,
 • Haftada 1 (bir) gün tesis ziyareti,
 • Sürdürülebilir Turizm kriterlerinin gerektirdiği dokümantasyonun hazırlanması için destek sağlanır.
 • Sürdürülebilirlik el kitabının hazırlanması,
 • Tesis İç tetkikinin yapılmasına müteakip Sürdürülebilir Turizm Ekibi ile toplantıların gerçekleştirilmesi,
 • Sürdürülebilir Turizm belgelendirilmesi için denetim firmasının seçilmesi ve denetim tarihinin belirlenmesi.